Paxwalk, pilgrimsleder i Norden

Pilgrimsvägen och andra pilgrimsvägar i Norden

............

Under 2021 - Kom ihåg att i god tid kontakta boenden m m! Pandemin Covid-19 kan påverka öppethållanden och service!

..........

Via Pilgrimsvägen Skåne Blekinge binds lederna samman, med vallfartsorterna Santiago de Compostela i Spanien, Rom och Jerusalem. I riktning norrut, via Vadstena, når man Trondheim/Nidaros i Norge. och åt öster Åbo, Finland, via Åland, med hjälp av bland annat nedanstående leder.

Under 2021 - Kom ihåg att i god tid kontakta boenden m m! Pandemin Covid-19 kan påverka öppethållande och service.

En pilgrimsvandring präglas av pilgrimens sju nyckelord: enkelhet, långsamhet, tystnad, delande, frihet, andlighet och bekymmerslöshet. Som pilgrim kan du välja att vandra ensam eller på någon av de arrangerade vandringarna.

Pilgrimsvägen i Skåne och Blekinge består av sju olika pilgrimsleder

Från Trelleborg i söder och Malmö i väster går Pilgrimsvägen in mot Lunds domkyrka som är navet på leden. Från Lund fortsätter vägen norrut mot Skånes Fagerhult där Pilgrimsleder Småland-Öland tar vid.

Leden österut från Lund förbinder premonstratenskloster som fanns i Skåne på medeltiden i Lund, Övedskloster, Tumathorp och Bäckaskog. Detta är också vägen till den stora vallfartsorten S:t Olof på Österlen. Vägen går sedan norrut längs kusten i öster.

I Kiaby delar sig Pilgrimsvägen. En led går österut längs Blekingekusten till Karlskrona och den andra fortsätter norrut till Kyrkhult där Pilgrimsleder Småland-Öland tar vid. I hjärtat av Skåne förbinder ytterligare en väg de två andra via det skånska helgonet S:ta Magnhilds kyrka i Fulltofta och Olofskyrkan i Hallaröd nära Höör.

Barmhärtighetens väg - Malmö till Lunds domkyrka

Sankta Magnhilds väg - Klippan till Sankt Olof

Paradisvägen - Simrishamn till Fridafors

Birgittavägen - Lund till Vadstena. Etapperna är inte klara och ibland inte helt korrekta.

Sankt Olofsleden - Lund till Simrishamn

Mariavägen - Trelleborg till Dalby

Vandring till Heliga platser i Lund

Eginoleden


Vadstena
Birgittaleden - Linköping till Vadstena


Roslagen och vägarna mot Trondheim

Vikingaleden från Grisslehamn till Älvkarleby, med anslutning till Helgonleden. Etapp 1  Alla etapper på Visit Roslagen

Helgonleden gör det möjligt att starta antingen i Uppsala och vandra mot Trondheim eller att gå i motsatt riktning. 

Från kusten söder om Hudiksvall går Stråsjöleden Nära Klövsjö går den samman med Helgonleden.

 

Paxwalk, ekonomisk förening, välkomnar fler pilgrimsleder, i Sverige och Norden, att presentera sig här .

Kontakta oss för mer information eller läs mer här!

Paxwalks ordförande:

Magnus Malmgren (Pilgrimsvägen i Skåne och Blekinge)

Från styrelsen:

Elisabeth Andersson, (Pilgrimstid, Helgonleden m fl i Gävleborg)

Paxwalk - digitala kartor över pilgrimsleder i Norden