träd_rapsfält

Magnus Malmgren

Jag arbetar som pilgrimspräst i Lunds stift och har ansvar för Pilgrimslederna i Skåne-Blekinge. Jag ansvarar också för Pilgrimscentrum Liberiet vid Lunds domkyrka, en plats för pilgrimer och för andlig fördjupning. Jag är ordförande i den nybildade ekonomiska föreningen Paxwalk som erbjuder kartor och information till pilgrimsleder på olika platser i Sverige. Vill du veta mer om Pilgrimsarbetet i Lunds stift eller om Paxwalk, kontakta mig gärna på magnus.malmgren@svenskakyrkan.se.
Country
Sweden
Website

Favorite activities

Hiking
Show more
Sorry, no results found.
  • Sweden
    Skåne